Poradnik Przygotowania Inewstycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe

Adresatem poradnika  wszyscy wnioskodawcy przygotowujący projekty do dofinansowania z funduszy UE z perspektywy finansowej 2014 – 2020, organy wydające decyzję środowiskową, pozwolenie na inwestycję oraz opiniujące i uzgadniające w postępowaniu OOŚ oraz właściwe instytucje oceniające i finansujące projekty. Poradnik stanowi zbiór zasad i wskazówek, mający na celu pomoc w przygotowaniu inwestycji (projektów) i w sporządzeniu aplikacji o fundusze UE w zakresie zagadnień dotyczących adaptacji do zmian klimatu oraz odporności na klęski żywiołowe.

Poradnik Przygotowania Inewstycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe (pdf 3,29 MB)