Poradnik Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych

Chcielibyśmy poinformować, że Komisja Europejska opublikowała dokument pt.: Zamówienia publiczne porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Zawiera on porady jak unikać błędów, które często pojawiają się podczas udzielania zamówień publicznych. Dokument co prawda nie jest prawnie wiążący, służy jedynie przedstawieniu ogólnych zaleceń.

Treść dokumentu można pobrać pod poniższym adresem:
Poradnik Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych