Podpisano umowę na dofinansowanie przebudowy stacji Dąbie wraz ze zmianą zasilania stacji Zdroje

16 marca 2017 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy podpisał z Enea Operator Sp. z o.o. umowę na realizację projektu pn.: Przebudowa stacji 110/15 kV Dąbie oraz zmiana zasilania stacji 110/15 kV Zdroje w celu poprawy zasilania aglomeracji szczecińskiej. Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 30,99 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 15,00 mln zł.