Podpisano umowę na dofinansowanie gazociągu Gustorzyn-Leśniewice

30 grudnia 2021 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy podpisał z  Gaz-System S.A. umowę na realizację projektu pn.: Gazociąg Gustorzyn-Wronów – I ETAP Gustorzyn-Leśniewice. Inwestycja zostanie zrealizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na terenie gmin: Kowal, Baruchowo, Brześć Kujawski, Choceń i Włocławek.  Przedmiotem Projektu jest budowa gazociągu gazociągu Gustorzyn – Leśniewice. Zakres prac obejmuje budowę nowego gazociągu DN1000 o maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP 8,4MPa o długości ok. 54 km wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.  Gazociąg Gustorzyn – Leśniewice jest pierwszym etapem budowy gazociągu Gustorzyn – Wronów, który będzie miał całkowitą długość  ok. 307,5 km.  Planowany całkowity koszt realizacji tej części projektu (gazociągu Gustorzyn – Leśniewice)  wynosi prawie 461 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 137,28 mln zł.