Podpisano umowę na dofinansowanie budowy gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza – Kielce

29 marca 2018 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy podpisał z  Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. umowę na realizację projektu pn.: Budowa gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza – Kielce. Inwestycja zostanie zrealizowane na terenie województwa świętokrzyskiego, na terenie miasta Kielce oraz powiatów: starachowickiego (gminy: Brody Iłżeckie, Wąchock, Mirzec), skarżyskiego (gminy: Skarżysko-Kościelne, Suchedniów, Łączna) i kieleckiego (gminy: Zagnańsk, Masłów, Daleszyce).  Realizacja zaplanowanych inwestycji ma istotne znaczenie techniczne – wpłynie na poprawę bezpieczeństwa eksploatacji sieci gazowej i bezpieczeństwo dostaw, oraz ekonomiczne – zapewni możliwość wzrostu dystrybucji gazu w rejonie Kielc (województwo świętokrzyskie) i znacząco ułatwi dystrybucję gazu w kierunku województw: mazowieckiego i łódzkiego (oddziaływanie pośrednie). Łącznie w ramach projektu zostanie wybudowane ok. 64,13 km sieci gazowej oraz dwie stacje redukcyjno-pomiarowe ( po 1 stacji I i II stopnia). Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 140,64 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 48,50 mln zł.